niedziela, 18 maja 2008

ISO 22000:2005 zastępuje DS 3027:2002

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl) podstawą do CERTYFIKACJI systemu HACCP jest norma PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

W normie ISO 22000:2005 wyszczególniono wymagania dla organizacji do zarządzania systemem bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, gdzie organizacja pokazuje swoje umiejętności do kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia bezpiecznych produktów. Podano wymagania umożliwiające organizacji planowanie, projektowanie, stosowanie, utrzymywanie i akutalizowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który jest skierowany na dostarczenie produktu gotowego, zgodnego z zamierzonym użyciem i zapewnia, że żywność jest bezpieczna dla klienta.

Dostosowujemy system HACCP wdrożony w oparciu o normę duńską DS 3027:2002 do wymagań normy ISO 22000:2005 - zapraszamy do zapoznanie się z ofertą


Wdrożenia dokonujemy w terminie do 90 dni w zależności od projektu.

Pozdrawiam
Michał Cierpiałowski

tel. 071 733-67-67
fax. 071 733-67-08
+48 605-660-994